آریس

جستجو ...
آریس

Hamid

اصفهان، لنجان
|
11 ماه پیش
|
78آریس
آریس0آریس

بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا

سلام حدود نیم هکتار زمین لوبیا سفید به صورت غرق آبی کاشتم متاسفانه دچار بیماری پوسیدگی فوزاریومی لوبیا شده است راه کاری برای مقابله با این بیماری وجود داره؟؟آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر سازمان حفظ نباتات تا بحال سم مناسب برای کنترل بیماری فوزاریوم لوبیا مورد تایید قرار نداده است. بوته های آلوده از زمین خارج کنید تا از انتقال بیشتر بیماری به سایر بیماری ها جلوگیری کنید. میتونید از سموم بیولوژیک مثل Trichoderma harizianum استفاده کنید .

مشاوره حضوری (به زودی)