آریس

جستجو ...
آریس

محمد مرادی

مازندران، بابل
|
2 ماه پیش
|
69آریس
آریس0آریس

برای تقویت سویا ازچه چیزی استفاده کنیم

برای تقویت سویا الان۲۰سانتیمتر قد دارددیروز آب دادم غرقابی ازچه کودو سمی استفاده کنمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر برای تقویت سویا از کود سه بیست در مرحله 6 تا 8 برگی + کود میکرو کامل در مرحله قبل از گلدهی به صورت محلولپاشی + کود NPK پتاس بالا مثل 36-12-12 در زمان تشکیل غلاف استفاده کنید. برای توصیه سم هم باید مشخص باشه که در منطقه شماچه آفاتی شایع هستش تا بر اساس نوع آفات سم مناسب معرفی بشه.