آریس

جستجو ...
آریس

مهدی

2 ماه پیش
|
38آریس
آریس0آریس

باغ

با سلام هسته آلوچه جنگلی میخوام بکارم بهتره یا هسته آلوچه پیوندی لطفا پاسخ دهید؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر قطعا نهال های پیوندی کیفیت بهتری نسبت به نهال های غیرپیوندی دارن.

مشاوره حضوری (به زودی)