آریس

جستجو ...
آریس

سعیدی

11 ماه پیش
|
52آریس
آریس0آریس

رشدبوته انگور

سلام وقت بخیربوته انگورکه به خواب رفته بودوالان رشدکرده ،رشدش کی متوقف میشودآیادرپاییزسرمانمیزندیاچه کاری انجام دهیم تاازسرمازدگی به دورباشد؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر فیزیولوژی گیاه به صورتی هستش که با سرد شدن هوا کم کم رشد گیاه متوقف میشه و شروع به خزان میکنه. جای نگرانی نداره و اینکه در پاییز از دادن کودهای ازته خودداری کنید و از کودهای پتاسه استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)