آریس

جستجو ...
آریس

سعیدی

2 ماه پیش
|
36آریس
آریس0آریس

رشدبوته انگور

سلام وقت بخیربوته انگورکه به خواب رفته بودوالان رشدکرده ،رشدش کی متوقف میشودآیادرپاییزسرمانمیزندیاچه کاری انجام دهیم تاازسرمازدگی به دورباشد؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر فیزیولوژی گیاه به صورتی هستش که با سرد شدن هوا کم کم رشد گیاه متوقف میشه و شروع به خزان میکنه. جای نگرانی نداره و اینکه در پاییز از دادن کودهای ازته خودداری کنید و از کودهای پتاسه استفاده کنید.