آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضا

2 ماه پیش
|
68آریس
آریس-1آریس

رشد بهتر نهال

برای رشد بهتر ریشه و برگ باغ تازه احداث شده در سیدآباد دماوند با نهالهای یک و دو ساله از چه کودی میتوان استفاده کرد.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از کود سه بیست استفاده کنید.