آریس

جستجو ...
آریس

عبدالله بزمی

11 ماه پیش
|
150آریس
آریس0آریس

زمان تهیه پیوندک گردو

گردوآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در مناطق گرم جمع آوری پیوندک اوایل اسفند ماه صورت می گیره و در مناطق سرد تا اواخر اسفند ماه نیز میتوان پیوندک ها را جمع آوری و نگهداری کرد.

مشاوره حضوری (به زودی)