آریس

جستجو ...
آریس

حسنی

2 ماه پیش
|
59آریس
آریس0آریس

گندیدگی زرد الو

سلام برای چی داخل زرد الو کپک میزنهآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر کپک معمولا بعد از ایجاد خسارت به میوه مثل سوراخ شدن در اثر آفات ایجاد میشه.