آریس

جستجو ...
آریس

عبدی

2 ماه پیش
|
59آریس
آریس0آریس

تقویت لوبیا

با عرض سلام خدمت دوستان . برای تقویت لوبیا از چه سموم و کودهای تقویتی باید استفاده کرد ؟)((لوبیا هنوز گل نکرده است))آریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر در زمان قبل از گلدهی از کود میکرو کامل (به صورت محلولپاشی) + کود فسفره مثل 10-52-10 ( به صورت آبیاری) استفاده کنید. بعد از گلدهی از کود پتاس بالا مثل 36-12-12 + 50 کیلو در هکتار اوره استفاده کنید.