آریس

جستجو ...
آریس

سید محمد حجازی

2 ماه پیش
|
48آریس
آریس0آریس

گیاه کدو

باسلام برای بارور شدن کدو اجیلی چکار کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر تغذیه اصولی، آبیاری اصولی و تاریخ کشت مناسب باید رعایت بشه.