آریس

جستجو ...
آریس

محمد فصیحی

1 ماه پیش
|
50آریس
آریس0آریس

هرس زرآلو

سلام،آیا درخت زردآلو را هم میتوان هرس کرد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر درختان میوه باید در زمان مناسب هرس بشن تا باردهی مناسبی داشته باشن.