آریس

جستجو ...
آریس

محمد

10 ماه پیش
|
68آریس
آریس1آریس

بیماری لوبیا سبز

برای برطرف کردن بیماری موزاییک لوبیا سبز چه کار باید کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بوته های آلوده به ویروس قابلیت درمان ندارن و باید از ریشه کنده بشن و در خارج از مزرعه از بین ببرید. بیماری های ویروسی یا بذرزاد هستن (از طریق بذرهای آلوده به ویروس منتقل میشن) یا توسط حشراتی مثل شته یا سفید بالک منقل میشن. از سموم حشره کش برای کنترل افات استفاده کنید و از بذرهای مزارع آلوده به ویروس برای بذر سال بعد استفاده نکنید. از ارقام مقاوم به ویروس استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)