آریس

جستجو ...
آریس

ابوالفضل رفیعی

9 ماه پیش
|
166آریس
آریس0آریس

آفت لوبیا سفید

مشکل این چیه ؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر زردی برگهای بالایی بوته میتونه در اثر کمبود عناصر میکرو، خفگی گیاه در اثر آبیاری زیاد، و یا بیماری ریشه ای باشه. اول ریشه هارو به لحاظ وجود بیماری بررسی کنید. در صورت سالم بودن ریشه ها، از کود میکرو کامل به صورت محلول پاشی + گوگرد مایع به صورت آبیاری استفاده کنید. از آبیاری زیاد خودداری کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)