آریس

جستجو ...
آریس

محمد مرادی

مازندران، بابل
|
1 ماه پیش
|
53آریس
آریس0آریس

استفاده ازسه بیست

استفاده ازسه بیست وپتاس بالا الان درموقع گل دهی سویا مناسب است؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بهتره کوددهی بعد از گلدهی انجام بدید.