آریس

جستجو ...
آریس

محمد مرادی

مازندران، بابل
|
1 ماه پیش
|
69آریس
آریس0آریس

سم برای تنش شوری

بهترین سم یا مکمل برای سویا که بخاطر شوری برگاش زرد شدن چیست الان درگل دارد؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر شوری باید با آبشویی با آب شیرین مقدار شوری خاک کم کنید یا از کودهای ضدشوری پایه کلسیم استفاده کنید و الا گیاهتون مدام تحت تنش شوری خواهد بود.