آریس

جستجو ...
آریس

محمد مرادی

مازندران، بابل
|
11 ماه پیش
|
160آریس
آریس0آریس

حشره کش

بهترین حشره کش برای سویا الان موقع گل دهی چیست ؟کرمهای برگ خوار وجود داردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 11 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از تروکلروفن (دیپترکس) به میزان 1 تا 1.5 در هزار بعد از گلدهی استفاده کنید. 10 تا 14 روز بعد در صورت نیاز تکرار کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)