آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضاشفیع زاده

1 ماه پیش
|
52آریس
آریس0آریس

آیا میشودکودسولیپتاس۰۰۵۲رابااسیدآمینه برای آبیاری پیازمخلوط کردبرای درشت شدن پیاز

سلام آیامیشودکودسولیپتاس۰۰۵۲رابااسیدآمینه مایع برای آبیاری درپیازمخلوط کردبرای درشت شدن پیازآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بهتره سولوپتاس از طریق آبیاری بدید و آمینواسید به صورت محلولپاشی استفاده کنید.