آریس

جستجو ...
آریس

رضا اسدیان

10 ماه پیش
|
207آریس
آریس-1آریس

انگور

سلام زرد شودن برگ انگور به طوری که رگبرهای انها از دور دیده می شودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 10 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میتونه در اثر بیماری یا کمبود و یا ... باشه. لطفا چندتا عکس از کل درخت و برگها تهیه و ارسال کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)