آریس

جستجو ...
آریس

رضا اسدیان

1 ماه پیش
|
96آریس
آریس-1آریس

انگور

سلام زرد شودن برگ انگور به طوری که رگبرهای انها از دور دیده می شودآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میتونه در اثر بیماری یا کمبود و یا ... باشه. لطفا چندتا عکس از کل درخت و برگها تهیه و ارسال کنید.