آریس

جستجو ...
آریس

احمدی

27 روز پیش
|
44آریس
آریس0آریس

توصیه کودی

سلام وقت بخیر برای مزرعه ای که دارای خاک شورو سدیمی هست و علائم کمبود ازت داخل باغ مشهود است آیا سولفات آمونیوم باید توصیه شود یا اوره ؟؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

27 روز پیش

باسلام و وقت بخیر در خاک و آب شور بهتره از کود اوره استفاده کنید.