آریس

جستجو ...
آریس

علی

26 روز پیش
|
49آریس
آریس0آریس

ترکیدگی

چرا خربزه ها موقعه برداشت ترک میخورن آیا کود یا چیزی برای جلوگیری هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

26 روز پیش

باسلام و وقت بخیر نوسانات دمایی + آبیاری نامنظم (آبیاری بعد از تنش خشکی) + کمبود عناصر غذایی بخصوص کلسیم و پتاسیم باعث ترکیدگی میوه میشه. پس آبیاری منظمی داشته باشید و از دادن تنش خشکی خودداری کنید. از کودهای حاوی کلسیم و پتاسیم استفاده کنید و از مصرف زیاد کودهای ازته خودداری کنید.