آریس

جستجو ...
آریس

ماجد طرفی

خوزستان، هویزه
|
22 روز پیش
|
70آریس
آریس0آریس

سوختگی نوک برگ

سلامآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

22 روز پیش

باسلام و وقت بخیر عکستون برای تشخیص مناسب نیست و ممکنه بیماری شیت بلایت یا کمبود باشه. لطفا عکس های مناسبتر از فاصله نزدیک و در روز تهیه و ارسال کنید.