آریس

جستجو ...
آریس

سیداحمدتاج الدینی هوراند

19 روز پیش
|
40آریس
آریس-1آریس

پوسیدگی هلو انجیری ازاطراف ناف بانزدیک شدن به زمان رسیدن میوه

من چندتادرخت هلوانجیری دارم که بانزدیک شدن به زمان رسیدن میوه ازاطراف ناف میوه شروع به پوسیدگی کرده وازدرخت می افتند اگه روش پیشگیریش رو بفرمائید ممنون میشمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

19 روز پیش

باسلام و وقت بخیر به احتمال زیاد دچاری بیماری شدن، اما برای تشخیص نوع بیماری باید عکس از درخت و برگ و میوه ارسال کنید.