آریس

جستجو ...
آریس

هراتی

20 روز پیش
|
31آریس
آریس0آریس

سیاهی مغز گردو

سلام،وقت بخیر استفاده از سنگ نمک تاثیری در سفیدی مغز گردو دارد؟ مضرات استفاده از آن چیست؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 20 روز پیش

باسلام و وقت بخیر سیاهی مغز گردو یا در اثر بیماری هستش که باید بیماری کنترل بشه و یا اینکه ژنتیک رقم هستش و با چیز ذیگه ای سفید نمیشه.

مشاوره حضوری (به زودی)