آریس

جستجو ...
آریس

علی نامور

19 روز پیش
|
28آریس
آریس0آریس

ریزش زیادگردو

درودجناب دکترخسته نباشید.امسال یکی ا زدرختان گردوتیرماه حدودا۳۰۰۰گردویکدفعه ای ریزش کردالبته فقط ازیک درخت باوجودی که همه درختان گردو پربار بودن .علت چیه ؟آیاممکنه شخصی شبانه این کاروکرده باشه؟به این دلیل که وزش باد نبود.به اندازه کافی به درختان گردو رسیده بودم .پیشاشیش از راهنمایی شما ممنونم .نآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

19 روز پیش

باسلام و وقت بخیر ممکنه از ناحیه طوقه یا ریشه دچار بیماری شده باشه. بهتره طوقه و ریشه رو بررسی کنید.