آریس

جستجو ...
آریس

اصغر تاراج

تهران، دماوند
|
13 روز پیش
|
65آریس
آریس0آریس

زرد شدن برگ

علت زرد شدن ناگهانی برگ درخت گلابی در حالی که بار دارد و حتی پس ازچیدن میوه زرد شدن ادامه داردآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

13 روز پیش

باسلام و وقت بخیر با توجه به اینکه درختان اطراف سبز هستن و تک درخت به صورت ناگهانی دچار زردی برگ شده، به احتمال زیاد از ناحیه ریشه یا طوقه دچار بیماری یا آفت شده که باید ریشه هارو بررسی کنید.