آریس

جستجو ...
آریس

خداکرم فرهادی

فارس، مرودشت
|
5 روز پیش
|
25آریس
آریس0آریس

م

سلام مهندس برای گلدهی گوجه چی استفاده کنیمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 5 روز پیش

باسلام وقت بخیر از کودهای میکرو کامل + کود فسفر بالا مثل 36+12+12 + آمینو اسید استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)