آریس

جستجو ...
آریس

si

اذربایجان غربی، ارومیه
|
9 ماه پیش
|
54آریس
آریس0آریس

npk

سلام. ترکیبا نیتروژن و فسفر پتاسیم موجود در کود npk به چه فرم شیمایی هستند؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 9 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر پتاس به صورت K2O و فسفر به صورت P2O5 و نیتروژن به صورت نیتروژن خالص (N) هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)