آریس

جستجو ...
آریس

حسینی

11 روز پیش
|
21آریس
آریس0آریس

زنجره

سلام وقت بخیرببخشیدآیامیشه کودفیپرونیل رابرای زنجره باغ انگوردرفصل پاییزیازمستان به مقدار۵۰گرم زیرهربوته بریزیم ؟؟آیاضررنداردیااینکه درازبین بردن زنجره تاثیری دارد؟؟ممنونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

11 روز پیش

باسلام و وقت بخیر استفاده کنید.