آریس

جستجو ...
آریس

پک

کرمانشاه، سرپل ذهاب
|
5 روز پیش
|
31آریس
آریس0آریس

باقلا

سلام برای بذرمال بذر باقلا از چه قارچکشی بهتره استفاده کنم...منطقه گرمسیر هستمآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

5 روز پیش

باسلام و ووقت بخیر از قارچکش کاربوکسین به میزان 2 در هزار برای ضدعفونی بذر میتونید استفاده کنید.