آریس

جستجو ...
آریس

میرسلیم

7 ماه پیش
|
56آریس
آریس0آریس

ابعاد کاشت کیوی هایوارد

سلام. ابعاد کاشت متراکم کیوی چند در چند هست؟. واین که بنده برای کاشت کیوی خونی دپو زدم یعنی در ابعاد ۲در ۳ متاسفانه به دلیل نامعلوم بودن وضعیت بازار کیوی خونی میخواهم کیوی هایوارد در همان ابعاد ۲در ۳بکارم آیا امکان ‌پذیرهست؟آریس