آریس

جستجو ...
آریس

Ali

6 ماه پیش
|
124آریس
آریس0آریس

کاشت پسته

ایا در منطقه نوبران یا مزلقان چای در شهرستان ساوه میتوان پسته کاشتآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر اطلاعاتی از شرایط اقلیمی منطقه شما ندارم ولی در کل پسته نیاز به تابستانهای گرم، خشک و طولانی (طول دوره رشد بسته به رقم حدود شش ماه) و نیاز گرمایی با واحد حرارتی 2200 تا 2800 همراه با زمستان سرد و معتدل داره و اینکه میزان رطوبت نسبی در تابستان، بایستی کمتر از %35 باشه. نیاز سرمایی ارقام پسته حدود 1200 -600 ساعت هستش و شوری خاک حداقل باید کمتر از 8 دسی زیمنس بر متر باشه و نسبت جذب سدیم (SAR) باید از 15 کمتر باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)