آریس

جستجو ...
آریس

احمدی

5 ماه پیش
|
67آریس
آریس0آریس

زنجره

سلام وقت بخیرآیاسم افوریارابرای ازبین بردن زنجره مومیشوددرآبیاری استفاده کرد؟ اگه میشه هکتاری چندلیتر؟؟ سم کنفیدوراستفاده کردیم هیچ تاثیری نداشتآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 5 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر توصیه سازمان حفظ نباتات برای کنترل زنجره استفاده از سموم کنفیدور، تیامتوکسام و فیپرونیل هستش. اثرگذاری سموم زمانی هستش که با دز مناسب و در زمان مناسب و روش مناسب استفاده بشن. برای استفاده از افوریا بر روی زنجره اطلاعاتی ندارم.

مشاوره حضوری (به زودی)