آریس

جستجو ...
آریس

علیرضا

گیلان، تالش
|
2 ماه پیش
|
29آریس
آریس0آریس

قلمه

باسلام وقت قلمه زدن درخت صنوبر کی هست؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بهترین زمان قلمه زدن پس از یخبندان زمستانه هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)