آریس

جستجو ...
آریس

روح اله نجفی

6 ماه پیش
|
40آریس
آریس0آریس

سم باریک برگ برای کلزا

سلام لطفا سم کنترل باریک برگ مناسب کلزا ومقدار مصرف در هکتار رامعرفی نمایید ممنونآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر از سموم گالانت سوپر به میزان 0.75، پنترا به میزان 1.5 و یا فوکوس (سیکلوکسیدیم) به میزان 2 و یا نبواس (ستوکسیدیم) به میزان 3 در هکتار در مرحله 3 برگی تا قبل از به ساقه رفتن علف های هرز باريک برگ میتوانید استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)