آریس

جستجو ...
آریس

محمدرضا

6 ماه پیش
|
100آریس
آریس0آریس

نحوه کشت کینوا و میزان آب خواهی

در نحوه کشت کینوا و میزان آب خواهی در هکتار و میزان برداشت در هکتار چقدرهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 6 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر میزان عملکرد دانه بسته به کشت بهاره و پاییزه و نوع رقم و شرایط رشدی از 0.4 تا 4 تن در هکتار متغیر هستش. نیاز آبی بین 3000 تا 4000 مترمکعب در هکتار هستش.

مشاوره حضوری (به زودی)