آریس

جستجو ...
آریس

جواد

ایلام، دهلران
|
4 ماه پیش
|
39آریس
آریس0آریس

گندم

مهندس جان ایا گندم که تقریبا شکم پر میشه را کود اوره بدیم یا نهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

استفاده از کود اوره به گندمی که شکم آن تقریباً پر شده است (مرحله پر شدن دانه) به طور کلی توصیه نمی شود. در این مرحله پایانی، گیاه در حال حاضر بیشتر نیتروژن مورد نیاز خود را جمع آوری کرده است و نیتروژن اضافی می تواند منجر به رشد بیش از حد رویشی به قیمت رشد دانه شود. همچنین مهم است که از کاربردهای دیرهنگام خودداری کنید، زیرا می تواند خطر ماندن را افزایش دهد (زمانی که ساقه ها زیر وزن دانه فرو می ریزند)، که می تواند برداشت را دشوار کرده و عملکرد را کاهش دهد. بهتر است روی زمان بندی مناسب برای استفاده از نیتروژن تمرکز کنید، معمولاً در اوایل چرخه رشد که گیاه می تواند از آن برای تولید دانه استفاده کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر بعد از مرحله گلدهی میتونید کود اوره استفاده کنید. در مرحله پر شدن دانه از کودهای پتاس بالا مثل سولوپتاس یا ۳۶-۱۲-۱۲ باید استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)