آریس

جستجو ...
آریس

علی

4 ماه پیش
|
32آریس
آریس0آریس

عدس

تاثیر توفردی در علفهای هرز عدس بدون گیاه سوزی چه گونه استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

رقابت علف های هرز می تواند تأثیر قابل توجهی بر محصولات عدس بگذارد. بدون استفاده از علف کش ها (قاتل گیاهان)، مدیریت علف های هرز در مزارع عدس متکی به روش های دیگری مانند وجین مکانیکی، تناوب زراعی و انتخاب ارقام رقابتی عدس است. این شیوه‌ها با حذف فیزیکی علف‌های هرز یا با رقابت با آنها برای منابعی مانند نور، مواد مغذی و آب، به کاهش فشار علف‌های هرز کمک می‌کنند. کاشت به موقع و حفظ تراکم مطلوب گیاه نیز می تواند رشد علف های هرز را سرکوب کند. با این حال، بدون علف کش ها، کار بیشتر و توجه به زمان بندی برای تحت کنترل نگه داشتن علف های هرز ضروری است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر استفاده از توفوردی در مزارع عدس توصیه نمیشه و برای کنترل علف های پهن برگ در عدس میتونید از علفکش لنتاگران استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)