آریس

جستجو ...
آریس

مهرالله مرادی

سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
|
19 روز پیش
|
30آریس
آریس0آریس

بهترین حشره کش

بهترین حشره کش برای مگس خربزه از بین دیمتوات ۴۰ ای سی سیستمیک و آبامکتین ۱.۸ ای سی تماسی و گوارشیآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

19 روز پیش

بهترین حشره کش برای کنترل مگس خربزه بسته به عوامل مختلفی از جمله سطح آلودگی، الگوهای مقاومت و ملاحظات محیطی می تواند متفاوت باشد. با این حال، بین دایمتوات 40 EC (سیستمیک) و آبامکتین 1.8 EC (تماس و بلع)، آبامکتین اغلب به دلیل اثربخشی و خطر کمتر ایجاد مقاومت ترجیح داده می شود. همیشه به یاد داشته باشید که دستورالعمل های برچسب را دنبال کنید و شیوه های مدیریت یکپارچه آفات را برای کنترل پایدار در نظر بگیرید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 19 روز پیش

باسلام و وقت بخیر اگر حشره هنوز تخمگذاری نکرده از سموم تماسی مثل مالاتیون یا دیپترکس استفاده کنید. در صورت تخمگذاری درون میوه و وجود لارو آفت میتونید از دیمتوات استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)