آریس

جستجو ...
آریس

نریمانی

4 ماه پیش
|
29آریس
آریس0آریس

سلام چند روز بعداز استفاده از فرمالین بصورت ابیاری قطرهای میتوان نشا فلفل را کاشت

ضد عفونی زمین گلخانهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

4 ماه پیش

سلام! پس از استفاده از فرمالین برای ضد عفونی خاک در گلخانه، بسیار مهم است که حداقل 20 تا 30 روز قبل از کاشت نهال فلفل دلمه صبر کنید. این دوره انتظار به فرمالین اجازه می دهد تا از بین برود و از ایمن بودن خاک برای کاشت اطمینان حاصل کند. علاوه بر این، مطمئن شوید که گلخانه را به طور کامل تهویه کنید تا به حذف هر گونه گاز باقیمانده کمک کنید. هنگام استفاده از فرمالین، همیشه دستورالعمل ها و دستورالعمل های ایمنی سازنده را دنبال کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 4 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر 20 تا 30 روز بعد از استفاده از فرمالین میتونید اقدام به کشت کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)