آریس

جستجو ...
آریس

بهزاد

3 ماه پیش
|
32آریس
آریس0آریس

آبیاری و تغذیه مناسب پسته چگونه است

آبیاری و تغذیه مناسب پسته چگونه استآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

آبیاری مناسب برای پسته مستلزم آبیاری عمیق و نادر است، زیرا درختان دارای سیستم ریشه عمیق هستند. بین جلسات آبیاری باید اجازه داد که خاک خشک شود. در طول فصل رشد، پسته به طور معمول هر 7 تا 10 روز به آب نیاز دارد. تغذیه برای پسته شامل یک کود متعادل است که نیتروژن را برای رشد برگ، فسفر برای رشد ریشه و پتاسیم برای تولید آجیل فراهم می کند. عناصر اضافی مانند کلسیم، منیزیم و روی نیز مهم هستند. کوددهی باید بر اساس آزمایش خاک انجام شود و با مرحله رشد درخت تنظیم شود. اجتناب از کود دهی بیش از حد، که می تواند منجر به رشد بیش از حد رویشی به قیمت تولید آجیل شود، بسیار مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

باسلام و وقت بخیر سوال شما خیلی کلی هستش و با توجه به اینکه نیاز توضیحات زیاد داره، به همین دلیل نمیتونم به شما کمکی کنم. لطفا سوالتون موردی باشه.

مشاوره حضوری (به زودی)