آریس

جستجو ...
آریس

جعفر

2 ماه پیش
|
60آریس
آریس0آریس

گندم‌ازهوا‌خوابیده

گندم‌خوشه‌داره‌ولی‌‌هنوز‌سبز‌است‌ولی‌از‌هوا‌‌خوابیدهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

2 ماه پیش

به نظر می رسد وضعیتی را توصیف می کنید که گندم با خوشه های سبز در مرحله خوشه شدن است، اما به دلیل باد یا باران شدید جا خوش کرده است. اسکان زمانی است که ساقه‌های غلات خم می‌شوند و یا کوبیده می‌شوند، که می‌تواند مانع رشد شود و برداشت را دشوارتر کند. ارزیابی وسعت اقامتگاه برای تعیین بهترین اقدام مهم است. اگر گندم هنوز جوان و سبز باشد، ممکن است تا حدودی بتواند خود به خود بهبود یابد. با این حال، اسکان شدید می تواند عملکرد و کیفیت را کاهش دهد، بنابراین ممکن است نیاز به مداخله یا تغییر در شیوه های فرهنگی برای به حداقل رساندن خطرات آینده داشته باشد. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 2 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر عوامل زیادی از جمله رقم و تراکم کشت، عدم تعادل در کوددهی و استفاده زیاد از کودهای نیتروزنه، شرایط جوی و ... در ورس یا خوابیدگی غلات از جمله گندم تاثیر دارند و میزان خسارت بستگی به مرحله رشدی محصول دارد. برای جبران خسارت ناشی از آن در کشت های بعد هنگام کاشت به تراکم استاندارد گیاه در واحد سطح توجه کنید. از کاشت متراکم گیاه جلوگیری کنید. از برنامه تغذیه ای اصولی غافل نشوید. مصرف کود های حاوی پتاسیم و سیلسیوم در بالا بردن مقاومت گیاه بسیار موثر هستند. مصرف فسفر به توسعه ریشه و استقرار بهتر گیاه کمک می کند. در مناطقی که مستعد وزش باد های شدید و بارندگی های رگباری هستند، از ارقام مقاوم خوابیدگی استفاده کنید. از کاشت ارقام پابلند در چنین مناطقی خودداری کنید. آبیاری متناسب با نیاز گیاه باشد. بافت خاک را قبل از کاشت اصلاح کنید. موفق باشید.

مشاوره حضوری (به زودی)