آریس

جستجو ...
آریس

مهدی صادقی

1 ماه پیش
|
65آریس
آریس0آریس

ریزش شکوفه خرما

با سلام خدمت مهندس عزیز دلیل ریزش خرما چیست(خرما مضافتی هستآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

1 ماه پیش

به نظر می رسد تصاویری که ارائه کرده اید یک نخل خرما را با گل آذین های گلدارش نشان می دهد و تصویر دوم چیزی که به نظر می رسد جوانه های گل افتاده روی زمین است را نشان می دهد. ریزش شکوفه یا ریزش گل در نخل خرما می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد: 1. **استرس محیطی**: دمای شدید، چه خیلی گرم یا خیلی سرد، می تواند باعث ریزش گل ها شود. به طور مشابه، تغییرات ناگهانی دما می تواند گیاه را تحت فشار قرار دهد. 2. **تنش آبی**: هم آبیاری بیش از حد و هم کم آبیاری می تواند منجر به ریزش گل شود. نخل خرما به خاکی با زهکش خوب نیاز دارد و نباید آن را در آب راکد رها کرد. برعکس، نباید اجازه داد به طور کامل خشک شوند. 3. **کمبود مواد مغذی**: کمبود مواد مغذی ضروری مانند فسفر، پتاسیم یا عناصر کمیاب می تواند منجر به نگهداری ضعیف شکوفه شود. 4. **آفت و بیماری**: آفاتی مانند کنه ها، شپشک ها یا بیماری هایی که درختان خرما را تحت تاثیر قرار می دهند نیز می توانند منجر به ریزش گل شوند. 5. **مسائل گرده افشانی**: اگر گلهای نر و ماده به درستی گرده افشانی نشوند، گلهای ماده ممکن است میوه ندهند و ریزش کنند. 6. **عوامل ژنتیکی**: برخی از انواع درختان خرما ممکن است تمایل طبیعی به ریختن سریع گلها نسبت به سایرین داشته باشند. 7 این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 1 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر برای جلوگیری از ریزش گل و میوه، حداقل دو نوبت محلول پاشی با فروت ست : نوبت اول بعد از برداشت میوه و نوبت دوم قبل از گلدهی انجام شود. در طول فصل رشد از کودهای پتاس بالا، جلبک های دریایی، آمینواسیدها، ریزمغذی ها استفاده کنید. بهترین حالت انجام آزمایش خاک و اصلاح خاک طبق نتایج آنالیز خاک می باشد.

مشاوره حضوری (به زودی)