آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
26 روز پیش
|
41آریس
آریس0آریس

سم قارچ و استامی پراید

سم قارچ بردوفیکس رو میشه با استامی پراید قاطی سمپاشی زدآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

26 روز پیش

"بوردوفیکس" یک قارچ کش و "استامیپرید" یک حشره کش است. مخلوط کردن این دو برای سمپاشی باید با احتیاط انجام شود. قبل از مخلوط کردن هر ماده شیمیایی، مهم است که برچسب ها را بخوانید و از سازگاری آنها اطمینان حاصل کنید. همچنین آفت و بیماری مورد نظر، گیاهانی که تحت درمان هستید و شرایط محیطی را در نظر بگیرید. برای اطمینان از استفاده ایمن و موثر، همیشه ایده خوبی است که با یک سرویس ترویج کشاورزی یا یک متخصص کشاورزی حرفه ای مشورت کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

با سلام و وقت بخیر این دو سم قابل اختلاط نیستند.

مشاوره حضوری (به زودی)
آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 26 روز پیش

سموم مسی از جمله بردوفیکس را با هیچ سمی ترکیب نکنید

مشاوره حضوری (به زودی)