آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
3 ماه پیش
|
44آریس
آریس0آریس

کپک روی برگ

این کپک ها نشانه چیست ...مریضیش چیهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

کپک روی برگ ها می تواند نشانه عفونت قارچی باشد. این می تواند یک بیماری مانند سفیدک پودری، سفیدک کرکی، بوتریتیس یا سایر مشکلات قارچی باشد. تشخیص صحیح نوع خاص کپک یا قارچ برای درمان موثر آن مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

با سلام و وقت بخیر احتمال سفیدک پودری هست که میتوانید از قارچ کش توپاس استفاده کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)