آریس

جستجو ...
آریس

ناصرعسکری

24 روز پیش
|
418آریس
آریس0آریس

پسته

لطف کنیدچ موقع ازبهاروچند درهزارفروت ست باچ مکملی استفاده کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

در کشت پسته رعایت یک برنامه کوددهی مناسب برای اطمینان از سلامت و بهره وری درختان مهم است. زمان دقیق و درصد کود برای استفاده می تواند بر اساس ترکیب خاک، سن درخت و شرایط آب و هوایی محلی متفاوت باشد. با این حال، به طور کلی: 1. پسته در بهار (از اواخر فوریه تا اوایل اسفند)، در ابتدای فصل رشد، اغلب به کود متعادلی نیاز دارد که حاوی نیتروژن، فسفر و پتاسیم باشد (اغلب به آن NPK می گویند). 2. نسبت و مقدار کود مورد نیاز را می توان با آزمایش خاک تعیین کرد، اما توصیه رایج استفاده از حدود 1 تا 2 پوند کود متعادل (مثل 10-10-10) در هر درخت بالغ یا بر اساس شرایط خاص است. نیازهای شناسایی شده از طریق آزمایش خاک 3. اگر خاک کمبود این ریزمغذی ها را داشته باشد، ممکن است مکمل های اضافی مانند روی یا آهن ضروری باشد. سولفات روی اغلب در باغات پسته به میزان 10 تا 15 پوند در هکتار بسته به سطح کمبود استفاده می شود. 4. محلول پاشی مواد مغذی را نیز می توان در طول بهار و اوایل تابستان برای اصلاح یا جلوگیری از کمبودها استفاده کرد. بسیار مهم است که با یک توسعه کشاورزی محلی یا باغبانی مشورت کنید این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 24 روز پیش

سلام قبل از گلدهی و هنگام تورم جوانه می توانید فروت ست، جلبک دریایی و آمینو اسیدها را محلول پاشی کنید. دوز بستگی به اینکه محصول کدام شرکت هست متفاوت می باشد.

مشاوره حضوری (به زودی)