آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
24 روز پیش
|
25آریس
آریس0آریس

سم

این سم برای سفیدک پودری مناسبهآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

تصویر بسته ای از یک محصول شرکت پرتونار را نشان می دهد که به نظر می رسد یک محصول آفت کش یا درمان گیاهی باشد. با این حال، برای تعیین اینکه آیا این محصول برای درمان سفیدک پودری مناسب است یا خیر، باید مواد موثره و موارد مصرف توصیه شده را همانطور که روی برچسب ذکر شده است بدانم. متأسفانه، متن موجود در تصویر به وضوح ماده موثره یا بیماری های خاصی را که درمان می کند، بیان نمی کند. برای اطلاعات دقیق لطفاً به برچسب محصول، وب سایت شرکت مراجعه کنید یا مستقیماً با سازنده تماس بگیرید. به یاد داشته باشید که هنگام استفاده از آفت کش ها همیشه دستورالعمل های سازنده و اقدامات احتیاطی ایمنی را دنبال کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 24 روز پیش

سلام اسم سم مشخص نیست، لطفا از قسمت اسم سم عکس ارسال کنید.

مشاوره حضوری (به زودی)