آریس

جستجو ...
آریس

صادق

24 روز پیش
|
29آریس
آریس0آریس

قارچکش قوی

سلام خوبید بهترین قارچکش برای گوجه فرنگی چیه برای جلوگیریآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

24 روز پیش

سلام! بهترین قارچ کش برای گوجه فرنگی برای پیشگیری از بیماری های قارچی بستگی به بیماری خاصی دارد که با آن دست و پنجه نرم می کنید. با این حال، برخی از قارچ کش های رایج برای گوجه فرنگی عبارتند از قارچ کش های مبتنی بر مس، کلروتالونیل و مانکوزب. همیشه از دستورالعمل های برچسب پیروی کنید و طبق دستورالعمل از محصول استفاده کنید. همچنین چرخاندن قارچ کش ها برای جلوگیری از ایجاد مقاومت در قارچ ها تمرین خوبی است. علاوه بر این، اجرای اقدامات فرهنگی خوب مانند فاصله گذاری مناسب، آبیاری در پایه گیاه و تناوب منظم زراعی می تواند به پیشگیری از بیماری های قارچی کمک کند. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 24 روز پیش

با سلام و وقت بخیر لطفا بفرمائید که قارچ کش را برای کنترل کدام بیماری گوجه فرنگی می خواهید استفاده کنید؟

مشاوره حضوری (به زودی)