آریس

جستجو ...
آریس

علی فانی ملکی

کرمان، بم
|
23 روز پیش
|
43آریس
آریس0آریس

شته

از ابامکتین برای شته می توان استفاده کردآریس

آریس0آریس
آریسکاربر

چندی پیش

متن
آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

23 روز پیش

شته های روی بوته های خیار می تواند مشکل ساز باشد. آبامکتین حشره کشی است که می توان از آن برای کنترل شته ها استفاده کرد. با این حال، مهم است که دستورالعمل های برچسب را به دقت دنبال کنید و مطمئن شوید که برای استفاده در خیارهای منطقه شما بی خطر است. همیشه شیوه های مدیریت یکپارچه آفات را در نظر بگیرید و از کنترل های شیمیایی به عنوان آخرین راه حل استفاده کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 23 روز پیش

آبامکتین کنه کش هست و بر روی شته اثرگذار نیست، از سموم سیستمیک از جمله کنفیدور و موسپیلان و ... استفاده کنید‌

مشاوره حضوری (به زودی)