آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
22 روز پیش
|
15آریس
آریس0آریس

سم

قارچ کش رانمن برای سفیدک پودری میشه استفاده کردآریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

22 روز پیش

بله، قارچ کش Ranman را می توان برای درمان سفیدک پودری استفاده کرد. رانمن حاوی ماده موثره سیازوفامید است که در برابر بیماری های قارچی مختلف از جمله سفیدک پودری موثر است. با این حال، همیشه از دستورالعمل‌های برچسب پیروی کنید و بررسی کنید که آیا برای استفاده در گیاه خاصی که تحت درمان هستید ثبت شده است یا خیر. همچنین چرخاندن قارچ کش ها برای جلوگیری از ایجاد مقاومت مهم است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 22 روز پیش

رانمن برای سفیدک داخلی یا دروغی که عامل قارچی متفاوت با سفیدک پودری یا سطحی دارد موثر است و برای سفیدک پودری کاربرد ندارد.

مشاوره حضوری (به زودی)