آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
21 روز پیش
|
21آریس
آریس0آریس

سم

سم اینفنیتو برای سفیدک پودری اثر گذار هست.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

21 روز پیش

بله، قارچ کش اینفینیتو در برابر سفیدک پودری موثر است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

این قارچ کش مناسب سفیدک دروغی می باشد

مشاوره حضوری (به زودی)