آریس

جستجو ...
آریس

جهانسیست

سیستان و بلوچستان، خاش
|
3 ماه پیش
|
57آریس
آریس0آریس

سم

سم اینفنیتو برای سفیدک پودری اثر گذار هست.آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

3 ماه پیش

بله، قارچ کش اینفینیتو در برابر سفیدک پودری موثر است. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 3 ماه پیش

این قارچ کش مناسب سفیدک دروغی می باشد

مشاوره حضوری (به زودی)