آریس

جستجو ...
آریس

مجیدی

21 روز پیش
|
37آریس
آریس0آریس

کوددهی

امکان محلول پاشی کود و کود آبیاری به صورت همزمان وجود داره؟آریس

پاسخ ها

آریس0آریس
آریس
آریس

کاربر

21 روز پیش

لقاح آیا می توان کود محلول پاشی و کود دهی را همزمان انجام داد؟ برنج بله، در زراعت برنج می توان کود محلول پاشی و کود دهی را به صورت همزمان اعمال کرد. محلول پاشی شامل پاشیدن محلول کود به طور مستقیم بر روی برگ ها است و مواد مغذی فوری را فراهم می کند که گیاه می تواند به سرعت جذب کند. کود دهی به فرآیند تحویل کود از طریق آب آبیاری گفته می شود. هنگامی که هر دو روش با هم استفاده شوند، می تواند منجر به استفاده موثرتر از مواد مغذی توسط گیاه شود. با این حال، مهم است که اطمینان حاصل شود که مقدار کل مواد مغذی استفاده شده بیش از حد نباشد، که می تواند منجر به سوختگی مواد مغذی یا مسائل زیست محیطی شود. همیشه از نرخ ها و دستورالعمل های توصیه شده برای انواع خاصی از کودهای مورد استفاده پیروی کنید. این پاسخ توسط دستیار هوش مصنوعی تولید شده است و ممکن است اطلاعات غیر دقیقی در مورد سوال شما ارائه دهد، بنابراین پاسخها را با نظر تخصصی کارشناسان ما کنترل کنید.

آریس0آریس
آریس
آریسکاربر 21 روز پیش

نوع کود محلول پاشی و ابکود را بفرمایید؟

مشاوره حضوری (به زودی)